Arton önskvärda färger

Cockerspaniel finns i 18 önskvärda färgkombinationer. Dessutom finns några varianter av sobel som efter beslut i rasens hemland inte är önskvärda. Jag har fött upp nästan alla färger men koncentrerar mig numera på de enfärgade.
Enfärgade: Svart, röd, brun, gyllene, svart med röda tecken (black&tan), brun med röda tecken. Bilden nedan på de sex enfärgade varianterna är hämtade från Cockerspanielklubbens hemsida.
Roan: Blue roan, orange roan, brun (choklad) roan, lemon roan, blue roan med röda tecken, brun roan med röda tecken.
Klartecknade: Svart och vit, röd och vit, brun och vit, gyllene och vit, svart och vit med röda tecken, brun och vit med röda tecken.

Det här är Line Sam Attractiv Alva som är röd och Line Sam Attractive Gold som är gyllene. En röd cocker (red) har svart nos och mörka ögon. En gyllene cocker (golden) har brun nos och ljusare ögon. Pälsfärgen kan variera från mörkare röd till ljusare oavsett om det är en röd eller gyllene cocker. Valparna har ljusare färg än de kommer att få som vuxna, när valppälsen bytts mot den vuxna pälsen.

Färgernas nedärvning på Cockerspaniel

© Tord Lundborg, Kennel Line Sam, Sverige 1999, uppdaterad 2006

Kan två svarta föräldrar få röda valpar? Jag har sett att en hel valpkull efter två svart – vita föräldrar har registrerats som blue roans. Är det möjligt? Hur kommer det sig att ingen valp efter en chocolatefärgad /brun/ hanhund och en orange roan tik har någon av föräldrarnas färg men väl tre andra färger? Hur vet man om en valp är roan eller klartecknad? I den har artikeln ska jag försöka besvara dessa frågor och förklara varför två klartecknade Cockers inte kan få avkomma som är roan.

cindeePeters01
Line Sam Cindee Peters, orange roan

Några färggener nedärvs dominant. Om hunden har dessa gener syns det. Andra gener nedärvs recessivt, dolt. För att en recessiv gen ska synas får det inte finns någon dominant gen som döljer den. Dominanta gener brukar skrivas med VERSALER, recessiva med små bokstäver. Följande beteckningar används för Cockerspaniel:
BBEE = svart
BBee = röd
bbEE = brun
TT = enfärgad
tt = brokig
RR = roan
rr = klartecknad

Tik/Hanne E E
E EE EE
E EE EE

Det enklaste fallet är när två enfärgade svarta hundar utan dolda anlag paras med varandra. Båda har då anlag enbart för svart EE och all avkomma blir svart.

Tik/Hanne E E
E EE EE
e Ee Ee

Även om den ena parten skulle ha dolt anlag för rött Ee, blir hela kullen svart. I ett stort antal valpar skulle 50% bli svarta utan dolda anlag för rött, EE. 50% skulle också bli svarta men ha dolt anlag för rött, Ee.

Tik/Hanne E e
E EE Ee
e Ee ee

Två svarta föräldrar kan få röd avkomma under förutsättning att de båda två har recessiva anlag för rött. De har anlagen E = svart anlag och e = rött anlag. Vi kan se att chansen att få röda valpar är 1 av 4, de som i klyvningsschemat har beteckningen ee.

Tik/Hanne e e
e ee ee
e ee ee

Två röda cockrar kan inte få annat än röda valpar. Det gäller såväl enfärgade som brokiga dvs orange roan eller röd och vit.

Tik/Hanne T t
t Tt tt
t Tt tt

På motsvarande sätts nedärvs genen för enfärgat, T, respektive brokigt, t, och för roan, R, eller klartecknat, r. Exemplet visar en enfärgad hanne som parat en tik som är brokig. Om han har dolda anlag för brokig, Tt, t kan halva kullen bli brokig, tt, halva enfärgad med dolda anlag för brokigt, Tt.

Tik/Hanne R r
r Rr rr
r Rr rr

I nästa exempel parar en roan hanhund med dolda anlag för klartecknat, Rr, en klartecknad tik, rr. Klartecknade cockrar har genuppsättningen ttrr. Hade någon av dem anlag för roan, R, hade de inte varit klartecknade utan blue roan eftersom R dominerar över r. Två klartecknade föräldrar kan alltså inte få valpar som är roan!

vit-svartatassarMan ser om en valp är roan eller klartecknad på hur pigmentet på nos och tassar komme när de är nyföddar. Om pigmentet kommer slumpmässigt, är valpen klartecknad, som på bilden.

Om pigmentet däremot kommer som en mörk ring runt trampdynorna och runt nostryffeln och succesivt fyller igen mot mitten, så är valpen roan. Många gånger föds blue roans färdigt pigmenterade medan vit & svarta valpar får pigmentet efter någon dag. Orange roan och vit & orange föds ofta, men inte alltid, vita som snö utan några synliga fläckar. Det kan dröja upp till de är två – tre veckor innan man kan se svagt tefärgade fläckar på dem. Om valpen föds med orange fläckar eller helt vit säger inget om fläckarnas nyans när cockern är vuxen. Även den som föds helt vit kan få kraftig färg som vuxen.

Numera är det inte ovanligt att vi parar enfärgat och brokigt med varandra. För att bredda avelsbasen är det ingen dum idé. Den negativa konsekvens färgmixning kan ge är att vi i kullarna kan få någon enfärgad valp med mer vitt på bringan än standarden tillåter. De kan även få vitt till exempel på nosen eller uppe på huvudet. Där får enfärgade cockrar inte ha vita fält. Men de valpar som får detta lider inte av sina fläckar. Om valpen är felfärgad, måste givetvis köparen upplysas om det.

I nästa exempel parar en vit och svart hanhund Westerner Bless the Light, en röd tik Line Sam Lucille Ball. Han har genuppsättningen, EEttrr. Att tiken har genuppsättningen eeTt vet jag eftersom hon är röd – hade hon svart anlag vore hon svart – E, och eftersom hennes mor – Line Sam Gleam ´n Glory – är klartecknat vit & svart har Line Sam Lucille Ball dolda brokiga anlag.

Hälften av valparna blir teoretiskt sett enfärgat svarta och hälften blir brokiga. De svarta valparna bär dolda anlag för brokigt, t. Alla valpar bär anlag för rött/orange från sin mor, e. I denna kombination föddes Årets cocker 1994 Line Sam Vikings Think Twice.

Tik/Hanne Etr
eTR EeTtRr
etR EettRr
Tik/Hanhund bER bEr
BeR BbEeRR BbEeRr
Ber BbEeRr BbEerr

Eller i klartext:

Tik/Hanhund bER bEr
BeR blue roan blue roan
Ber blue roan vit&svart

I nästa exempel parar en brun roan, Lynwater Spearmint, med dolda anlag för tan en orange roan tik. Line Sam Cindee Peters, som även hon har dolda anlag för tan. Hans genuppsättning kan vara bbEEttRrCcII och hennes BBeettRrCcIi. I verkligheten fick Cindee sju valpar: tre blue roan & tans, tre blue roans och en vit & svart. Det blir så många olika möjligheter så jag föredrar att dela upp i två klyvningsscheman, ett för grundfärgen och ett för tan-markeringarna.

neatNsweetTeoretiskt är det bara 25% chans att få någon klartecknad valp, BbEerr, rutan längst ner till höger. Från den brune hanhunden kommer alla valpar att få den dominanta genen för svart, E, som är en del i anlaget för brunt, bbEE. Det döljer/dominerar över tikens anlag för rött/orange, BBee, och ingen valp får mammans färg, orange. I hennes anlag för orange finns BB. BB är dominant och döljer hans bruna anlag bb. Ingen valp blir brun roan men alla har dolda anlag för orange och för brunt.

Tan-tecknen betecknas med ett recessivt anlagspar, cc, som tillåter att tanteckningen framträder och det egentliga tan-anlaget, II som är dominant. Låt oss anta att hanhundens genuppsättning är CcII och tikens CcIi. Teoretiskt är det bara 2/8 chans att få tanteckning i det här exemplet, de båda rutorna ner till höger, ccII och ccIi.

Tik/Hanhund CI cI
CI CCII CcII
Ci CCIi CcIi
cI CcII ccII
ci CcIi ccIi

Vilka färger är vanligast? I Sverige var 2006 drygt 30% av de registrerade valparna blue roan, drygt 20%  röda och knappt 20% svarta. Något mer än hälften av de registrerade valparna är brokiga.

Efter genomgången av de 18 mest kända färgerna visar jag ytterligare färger som förekommer på Cockerspaniel.

Här är listan på cockerns färganlag

Enfärgade, fem alternativ
Svart BBEETT BbEETT BBEeTT BbEeTT
BBEETt BbEETt BBEeTt BbEeTt
Röd BBeeTT BbeeTT BBeeTt BbeeTt
Brun bbEETT bbEeTT bbEETt bbEeTt
Black&tan BBEETTccII BbEETTccII BBEeTTccII BbEeTTccII
BBEETtccII BbEETtccII BBEeTtccII BbEeTtccII
BBEETTccIi BbEETTccIi BBEeTTccIi BbEeTTccIi
BBEETtccIi BbEETtccIi BBEeTtccIi BbEeTtccIi
Brun&tan bbEETTccII bbEeTTccII bbEETtccII bbEeTtccII
bbEETTccIi bbEeTTccIi bbEETtccIi bbEeTtccIi
Roans, fem alternativ
Blue roan BBEEttRR BbEEttRR BBEettRR BbEettRR
BBEETt BbEETt BBEeTt BbEeTt
BBEEttRr BbEEttRr BBEettRr BbEettRr
Orange roan BBeettRR BbeettRR BBeettRr BbeettRr
Brun roan bbEEttRR bbEettRR bbEEttRr bbEettRr
Blue roan&tan BBEEttRRccII BbEEttRRccII BBEettRRccII BbEettRRccII
BBEETtccII BbEETtccII BBEeTtccII BbEeTtccII
BBEEttRRccIi BbEEttRRccIi BBEettRRccIi BbEettRRccIi
BBEETtccIi BbEETtccIi BBEeTtccIi BbEeTtccIi
Brun roan&tan bbEEttRRccII bbEettRRccII bbEEttRrccII bbEettRrccII
bbEEttRRccIi bbEettRRccIi bbEEttRrccIi bbEettRrccIi
Klartecknade, fem alternativ
Vit&svart BBEEttrr BbEEttrr BBEettrr BbEettrr
Vit&orange BBeettrr Bbeettrr
Vit&brun bbEEttrr bbEettrr
Vit, svart&tan BBEEttrrccII BbEEttrrccII BBEettrrccII BbEettrrccII
BBEEttrrccIi BbEEttrrccIi BBEettrrccIi BbEettrrccIi
Vit, brun&tan bbEEttrrccII bbEettrrccII bbEEttrrccIi bbEettrrccIi

firstSightDet finns faktisk flera färger ytterligare, olika varianter av sobel. De vanligaste är enfärgade sobel. Det ser ut ungefär som att tantecknen har tagit över och spritt sig över hela cockern och bara lämnat hårtopparna i hundens originalfärg. För att beteckna sobel-genen används A, dvs ett dominant anlag för sobel. Det finns sobelfärgade cockrar med svarta hårtoppar eller med bruna hårtoppar. De brokiga varianterna har på motsvarande sätt fläckar som är sobelfärgade men med svarta eller bruna toppar på hårstråna. De vita delarna behåller sin vita färg. Efter beslut i rasens hemland är sobel inte en önskvärd färgvariant.

Här är listan på sex olika sobelvarianter

Enfärgade, två alternativ
Svart sobel AABBEETT AABbEETT AABBEeTT AABbEeTT
AABBEETt AABbEETt AABBEeTt AABbEeTt
AaBBEETT AaBbEETT AaBBEeTT AaBbEeTT
AaBBEETt AaBbEETt AaBBEeTt AaBbEeTt
Brun sobel AAbbEETT AAbbEeTT AAbbEETt AAbbEeTt
AabbEETT AabbEeTT AabbEETt AabbEeTt
Roans, två alternativ
Blue roan sobel AABBEEttRR AABbEEttRR AABBEettRR AABbEettRR
AABBEETt AABbEETt AABBEeTt AABbEeTt
AABBEEttRr AABbEEttRr AABBEettRr AABbEettRr
AaBBEEttRR AaBbEEttRR AaBBEettRR AaBbEettRR
AaBBEETt AaBbEETt AaBBEeTt AaBbEeTt
AaBBEEttRr AaBbEEttRr AaBBEettRr AaBbEettRr
Brun roan sobel AAbbEEttRR AAbbEettRR AAbbEEttRr AAbbEettRr
AabbEEttRR AabbEettRR AabbEEttRr AabbEettRr
Klartecknade, två alternativ
Vit&svart sobel AABBEEttrr AABbEEttrr AABBEettrr AABbEettrr
AaBBEEttrr AaBbEEttrr AaBBEettrr AaBbEettrr
Vit&brun sobel AAbbEEttrr AAbbEettrr AabbEEttrr AabbEettrr