Alma löper och ska paras med Didrik, se Planerade kullar