OptiGen och PRA

På många raser förekommer PRA, Progressiv Retinal Astrofi, däribland Cocker spaniel. PRA är en ögondefekt som innebär att näthinnan successivt förtvinar och hunden så småningom blir blind. För att PRA ska utvecklas på en hund måste båda föräldrarna vara anlagsbärare. PRA kan utvecklas i olika ålder men ofta vid hög ålder.

Numera bör det inte finnas några cocker spaniels som får PRA. Med ett blodprov som analyseras kan man avgöra om hundar har genetiska anlag för PRA. Två anlagsbärare paras aldrig med varandra.

A1 = Normal/Clear
Dessa hundar är inte anlagsbärare. Oavsett statusen på den hund de paras med kan avkomman inte utveckla PRA

B1 = Carrier
Dessa hundar är anlagsbärare. De kan bara paras med A1. I en sådan kombination blir hälften av avkomman anlagsbärare, B1, men utvecklar inte PRA, hälften blir A1, dvs har inte anlag för PRA.

C1 = Affected
Dessa hundar kommer förr eller senare att utveckla PRA. De kan endast paras med A1-hundar. All avkomma i en sådan kombination är anlagsbärare, B1, men kommer inte att utveckla PRA. Numera finns så många testade hundar att hundar som är C1 knappast används i avel.