Omplacering – Kennel Line Sam

Lottie och Alexander Elvin vill omplacera sin hund Frank, se här.