Insättning av köpeskilling

Om ni för över pengar till mitt konto för en valp, skriv valpens stamboksnamn eller ert fullständiga namn. Annars vet jag inte vad betalningen avser. Alternativt kan ni på er bank tillfälligt utöka summan ni kan swisha och på det sättet överföra betalning för valpen. Jag vill inte ha några kontanter.