Två kullar väntas ca 15 augusti 2016

Line Sam A Hot Inspiration - "Peppita" väntar valpar ca 15 augusti 2016
Line Sam A Hot Inspiration – ”Peppita” väntar valpar ca 15 augusti 2016
Travis Delafee - "Zaara" efter multi Ch Årets cocker Line Sam Someone to Hug väntar valapr ca 15 augusti 2016
Travis Delafee – ”Zaara” efter multi Ch Årets cocker Line Sam Someone to Hug väntar valpar ca 15 augusti 2016