Uppdatering av sidan ”Några ord på vägen”

Sidan har förtydligats angående avmaskning :
”Jag avmaskar med Droncit eller Milbemax i avsaknad av Bahn Mint. Avmaska valpen igen cirka en vecka innan den ska vaccineras. Nästa vaccinationstillfälle är 4 – 6 veckor efter första vaccinationen.”