FCI judge

Jag är auktoriserad domare på följande raser:

Jag dömer även alla raser på inofficiella utställningar.

I’m FCI judge for these breeds:

Group 8, Spaniels

Cockerspaniel, (English)English Springerspaniel American CockerspanielWelsh SpringerspanielClumber SpanielField Spaniel

Group 8, Retrievers

Golden Retrievers

Labrador Retrievers

Flatcoated Retrievers

 

Group 9

 Chinese Crested Dog


Jag har fått aspirantkallelse från Svenska Kennelklubben för Curly Coated Retriever. Aktuella klubbar har tillstyrkt att jag vidareutbildar mig på Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Lhasa Apso, Chihuahua och Papillon & Phalène.

Se vilka utställningar i Sverige jag har dömt på,  totalt 63 officiella utställningar i Sverige, totalt 3128 hundar.
Jag har dessutom dömt på ett stort antal inofficiella utställningar.
Förutom i Sverige har jag dömt i Finland, Norge, Danmark och Australien.