Line Sam Gentle Kiss ”Gemma”

Gemma har valpar med multi champion Line Sam Someone to Hug ”Hugo” . Det är bara tre valpar som alla är ”spoken for”.