Två valpkullar väntas ca 15 augusti 2016

Line Sam A Hot Inspiration - "Peppita" väntar valpar ca 15 augusti 2016
Line Sam A Hot Inspiration – ”Peppita” väntar valpar ca 15 augusti 2016
Travis Delafee - "Zaara" efter multi Ch Årets cocker Line Sam Someone to Hug väntar valpar ca 15 augusti 2016
Travis Delafee – ”Zaara” efter multi Ch Årets cocker Line Sam Someone to Hug väntar valpar ca 15 augusti 2016
Zaaras nyfödda valpar 11 aug 2016, tre svarta hanvalpar.
Zaaras nyfödda valpar 11 aug 2016, tre svarta hanvalpar.